dokonujemy montażu zrealizowanych przez nas zleceń

MONTAŻ:

oznakowanie ciągów komunikacyjnych przyściennych i podłogowych, oznakowania odpadów,  rurociągów oraz oznakowania budowlane i inne graficzne opracowania

OZNAKOWANIA SAMOPRZYLEPNE:

wskaźniki kierunkowe, systemy komunikacji wizualnej, oznakowania pomieszczeń, tabliczki przydrzwiowe, identyfikatory

KOMUNIKACJA:

tablice unijne, tablice pracy, instrukcje i regulacje wewnątrzzakładowe, wykazy oznakowań obowiązujących na terenie zakładu pracy, stojaki i potykacze

TABLICE INFORMACYJNE:

tabliczki znamionowe, naklejki plombowe, kontrolki, naklejki na panele sterujące, produkty wymagające, laminowane, kolorowe, bezbarwne i inne

OZNAKOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ: 

oznakowania tworzone na potrzeby klienta,  oraz typowe zakazu, ewakuacyjne,  elektryczne, ppoż, transportowe, piktogramy

ZNAKI TYPOWE I NIETYPOWE: 

YBIERZ

WYBIERZ